ogłoszenia duszpasterskie


XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 X 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 października 2014 11:05


 • Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i z tej okazji zapraszamy serdecznie na wspólne wielbienie Boga w najbliższy piątek. O godz.. 20.00 rozpocznie się w naszym kościele modlitwa i adoracja z udziałem wielu muzyków i instrumentów. Będzie też wówczas okazja do spowiedzi św.
  O godz. 21.30 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. Spotkajmy się na wspólnej modlitwie w tym czasie, gdy świat pogański świętuje Halloween - szczegóły są na plakatach na drzwiach kościoła.

 • W sobotę będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Jest
  to święto nakazane z obowiązkiem udziału we Mszy św. – w naszym kościele Msze św. będą w porządku niedzielnym – również Msze św.
  o godz. 18.00 i 21.30 w piątek będą już z uroczystości Wszystkich Świętych. Nabożeństwa żałobne na wszystkich cmentarzach poznańskich zostaną odprawione w sobotę o godz. 15.00.

 • W niedzielę przypada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Po Mszy św. o godz. 18.00 odprawimy procesję żałobną do grobu ks. Proboszcza, a o 19.00 zapraszamy na Mszę św. szczególnie rodziny
  i sąsiadów parafian zmarłych w ostatnim roku. Prosimy o przyniesienie zniczy, które będzie można zapalać przy wyczytywaniu nazwisk.

 • Przypominamy, że w dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują zbawienia. Odpust uzyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz lub grób ks. Proboszcza, odmawiając tam Ojcze nasz
  i Wierzę w Boga oraz przystąpi w tym dniu do Komunii św.

 • Wszystkich chorych parafian księża odwiedzą wyjątkowo w drugą sobotę miesiąca czyli 8 listopada.

 • Zapraszamy do udziału w ostatnich już październikowych nabożeństwach różańcowych. W intencji zmarłych wypisanych w wymieniankach będziemy się modlić na różańcu o godz. 17.30 w dni powszednie począwszy od poniedziałku 3 listopada. Wymienianki można jeszcze składać.

 • Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca będzie w poniedziałek podczas Mszy św. o godz. 17.00, natomiast Msza św. zbiorowa za zmarłych zostanie odprawiona w czwartek o godz. 18.00.

 • Harmonogram listopadowych spotkań przygotowujących do bierzmowania jest zamieszczony na tablicach ogłoszeń i na naszej stronie internetowej.

 • Na stoliku przy ambonie wyłożona jest prasa katolicka – jest tam jeszcze ostatni numer parafialnej gazetki Nasza Wspólnota.

 • Przy wyjściu z kościoła można dziś nabyć nasz parafialny kalendarz
  na nowy rok w cenie 5 zł. Zachęcamy serdecznie, aby kalendarz był
  w każdej rodzinie.

 • Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj po Mszy św. nasi klerycy będą zbierać ofiary na rzecz Seminarium Duchownego w Poznaniu. Dziękujemy Ofiarodawcom.

 • Polecamy Bożemu Miłosierdziu parafian zmarłych w ostatnich dniach, śp.: Tadeusz Radzisławski, Józef Ipczyński, Kazimierz Witkowski, Andrzej Szwentner, Mieczysław Rezulak, Łucja Strugarek, Jerzy Karpiński i Łucja Troszczyńska. Dobry Jezu, a nasz Panie

 • Życzymy wszystkim wiele Bożego błog. na dobre przeżywanie całego tygodnia i raz jeszcze serdecznie zachęcamy do udziału we wspólnym wielbieniu Boga
  w piątek od godz. 20.00. Ks. Stanisław Walewicz

proboszcz

 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 X 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 października 2014 13:42 1. W środę przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.
  W naszym ko
  ściele będziemy mieli przez cały dzień możliwość osobistej modlitwy przy relikwiach św. Papieża, które będą wystawione przy ołtarzu.
  Po ka
  żdej Mszy św., a także po Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00
  i po Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00, b
  ędzie możliwość uczczenia relikwii.

 2. Zachęcamy do udziału w codziennych nabożeństwach różańcowych.

 3. Caritas Parafialna informuje, że w ramach pomocy rodzinom, będzie możliwość otrzymania jabłek. Chętnych zapraszamy jutro (w poniedziałek)
  w godz. od 16.00 do 18.00 do C.D.

 4. Comiesięczne spotkanie Wspólnoty Modlitewnej św. Ojca Pio będzie
  w sobot
  ę: o godz. 7.30 różaniec i o 8.00 Msza św., natomiast nabożeństwo
  ku czci M.B. z Guadalupe b
  ędzie w sobotę po Mszy św. wieczornej.

 5. Przypominamy, że na stolikach pod chórem i w kruchtach kościoła
  s
  ą wyłożone druki na wymienianki.

 6. Dzisiejsza niedziela jest przeżywana jako Niedziela Misyjna
  i rozpoczyna ca
  ły tydzień szczególnej modlitwy w intencjach misyjnych. Misjonarze głoszą Ewangelię często w bardzo trudnych warunkach materialnych i dlatego po Mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary na cele misyjne – dziękujemy Ofiarodawcom za każdą złotówkę złożoną ze szczerego serca. W sobotę, na zakończenie tygodnia misyjnego, po wieczornej Mszy św. zapraszamy na projekcję pięknego filmu o tematyce misyjnej.

 7. Polecamy prasę katolicką - w P.K. zwłaszcza artykuły poświęcone Papieżowi Pawłowi VI, którego uroczystość beatyfikacji dziś się odbywa oraz błogosławionemu Jerzemu Popiełuszce, którego dziś przypada 30 rocznica męczeńskiej śmierci. Przy wyjściu z kościoła można nabyć kolejny numer parafialnej gazetki Nasza Wspólnota (serdecznie polecamy), a także kalendarze misyjne, z których dochód przeznaczony jest na cele misji świętych.

 8. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać w naszej parafii dzień modlitw
  o nowe i
  święte powołania do Służby Bożej będzie też można złożyć ofiarę
  na rzecz Seminarium Duchownego w Poznaniu.

 9. Już dziś zapraszamy do udziału w muzycznym wielbieniu Boga, które będzie w naszym kościele w piątek 31 października od godz. 20.00 szczegóły podamy w przyszłą niedzielę.

 10. Informujemy parafian, że w najbliższym czasie będą trwać prace związane
  z malowaniem wn
  ętrza naszego kościoła. Prace już się rozpoczęły -
  w minionym tygodniu zosta
  ła wymalowana kaplica pokutna, która otrzymała ciepłe kolory (można zobaczyć). W kaplicy tej zostanie też zamieszczony nowy obraz Miłosierdzia Bożego.

 11. Zbliża się uroczystość 30-lecia naszej parafii, do której chcemy się duchowo przygotować przez wyjątkowe rekolekcje, przeżywane pod hasłem: Któż jak Bóg i prowadzone przez Lecha Dokowicza. Rekolekcje odbędą sie od 1 do 3 grudnia i już dziś prosimy bardzo parafian, o zaplanowanie czasu
  na modlitewne wieczory. Prosimy tak
  że o modlitwę osobistą i w grupach duszpasterskich w intencjach rekolekcji. Teksty specjalnej modlitwy
  s
  ą wyłożone w kaplicy wieczystej adoracji.

 12. Na cały tydzień przyjmijmy z wiarą Boże błogosławieństwo.


 
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 X 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 października 2014 11:34


 1. Zachęcamy do udziału w codziennych nabożeństwach różańcowych (dla dzieci we wtorki i czwartki o 17.00).

 2. Od kilku lat odbywają się w naszej parafii spotkania Parafialnego Klubu Seniora, w których ostatnio uczestniczy coraz mniej osób. Spotkania
  te b
  ędą się odtąd odbywać raz w miesiącu zawsze w drugi poniedziałek miesiąca o godz. 16.30 w C.D. Zapraszamy więc wszystkich seniorów na najbliższe spotkanie, które będzie poświęcone tematyce kultu maryjnego.

 3. Jutro (w poniedziałek) przypada 13 dzień miesiąca zapraszamy
  na ostatnie ju
  ż w tym roku nabożeństwo fatimskie, które rozpocznie się Mszą św. o godz. 20.30. Na tym nabożeństwie będziemy gościć misjonarza, który pracuje w Papui - Nowej Gwinei.

 4. We wtorek na wieczorną Mszę św. zapraszamy szczególnie Przyjaciół Radia Maryja oraz Parafialny Zespół Caritas, natomiast nabożeństwo ku czci
  Matki Bo
  żej Dobrej Śmierci będzie w sobotę po Mszy św. o godz. 8.00.

 5. We wtorek przypada święto Edukacji Narodowej  życzymy wszystkim nauczycielom i wychowawcom wiele Bożego bł. i satysfakcji z codziennej trudnej pracy. W sobotę natomiast przypada liturgiczne święto
  św. Łukasza, patrona Służby Zdrowia  życzymy więc wielu łask Bożych lekarzom i wszystkim pracownikom Służby Zdrowia.

 6. Zbliża się listopada miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych.
  Na stolikach pod chórem i w kruchtach ko
  ścioła wyłożone są druki
  na wymienianki. Wymienianki na dowolne dni listopada mo
  żna składać
  do specjalnej skarbony pod chórem, natomiast na konkretny dzie
  ń
  w zakrystii u pana ko
  ścielnego. Dziękujemy za składane przy tej okazji ofiary.

 7. Z okazji dzisiejszego Dnia Papieskiego młodzież zaprasza na smaczne papieskie kremówki do kawiarenki parafialnej – zakupując kremówki wspieramy również cele Caritas i Duszpasterstwa Młodzieży. Po Mszy św. można też złożyć ofiarę na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspomagając w ten sposób edukację zdolnej młodzieży z ubogich środowisk wiejskich. Dziękujemy Ofiarodawcom.

 8. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy w Kościele Tydzień Misyjny i będzie można złożyć ofiarę na rzecz misji świętych.

 9. Polecamy prasę katolicką  do dzisiejszego P.K. dołączona jest ciekawa broszura pomocna w praktykowaniu nabożeństw pierwszych sobót miesiąca.

 10. Polecamy Bożemu Miłosierdziu parafian zmarłych w ostatnich dniach,
  śp.: Henryk Bentkowski, Maria Bojarska i Kazimierz Urbaniak. Dobry Jezu,
  a nasz Panie…

 11. Życzymy wszystkim dobrego przeżywania dzisiejszej niedzieli i całego tygodnia. Niech Boże błogosławieństwo umocni nas w drodze do świętości. 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 X 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 03 października 2014 11:59


 1. Od dzisiaj do 19 października odbywać się będzie w Rzymie bardzo ważny Synod Biskupów poświęcony wyzwaniom duszpasterskim związanym z rodziną – w intencjach synodu będziemy się modlić w tych dniach podczas nabożeństw różańcowych.

 2. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie św. Faustyny apostołki Bożego Miłosierdzia. Obraz św. Faustyny, który dziś jest wystawiony
  w prezbiterium, znajduje si
  ę na co dzień w kaplicy pokutnej zachęcamy do osobistej modlitwy przez jej stawiennictwo.
  Św. Faustyna jest również patronką parafii w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie proboszczem jest ks. Jacek Maćkowiak, a dzisiejszym uroczystościom odpustowym przewodniczy tam nasz ks. Proboszcz.

 3. Trwa miesiąc październik - zachęcamy do udziału w codziennych nabożeństwach różańcowych. Przypominamy rodzicom, że specjalne nabożeństwa dla dzieci są we wtorki i czwartki o godz. 17.00.

 4. Msza św. wieczorna w poniedziałek będzie połączona z modlitwą
  do Ducha
  Świętego i katechezą biblijną.

 5. W poniedziałek grupa naszych parafian wyjeżdża, pod duchową opieką ks. Proboszcza, na dwudniową pielgrzymkę do Częstochowy. Zbiórka pielgrzymów o godz. 7.45 na parkingu przy Piotrze i Pawle.

 6. Osoby adorujące Najświętszy Sakrament w naszym kościele zapraszamy w czwartek na spotkanie, które odtąd będzie się odbywać o godz. 17.00 na probostwie.

 7. Harmonogram spotkań przygotowujących do bierzmowania jest zamieszczony na tablicach ogłoszeń i na naszej stronie internetowej.

 8. Z okazji Światowego Dnia Seniora ks. Biskup Grzegorz Balcerek zaprasza w najbliższą sobotę do Katedry Poznańskiej wszystkich emerytów i osoby starsze wiekiem. O godz. 11.00 będzie koncert religijny, a o 11.30 uroczysta Msza św.

 9. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski. Zgodnie z treścią dzisiejszego listu będzie można złożyć ofiarę
  na Fundacj
  ę Dzieło Nowego Tysiąclecia, natomiast młodzież zaprasza
  do parafialnej kawiarenki na tradycyjne papieskie kremówki. M
  łodzież, która chciałaby pomóc w sprzedaży kremówek proszona jest o kontakt
  z ks. Mateuszem.

 10. Zapraszamy serdecznie na projekcję bardzo wartościowego filmu
  pt.
  Tajemnica tajemnic – w najbliższą sobotę po wieczornej Mszy św.
  w naszej sali audiowizualnej w C.D.

 11. Od dzisiaj przez cały tydzień będą się odbywać uroczystości odpustowe w poznańskiej Farze szczegółowy program jest zamieszczony
  na tablicy og
  łoszeń.

 12. Jak zawsze zachęcamy serdecznie do lektury prasy religijnej.
  W dzisiejszym
  P.K. polecamy szczególnie wywiad z ks. Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim nt. rozpoczynającego sie synodu poświęconego problemom rodziny.

 13. Na dobre przeżywanie dzisiejszej niedzieli i całego tygodnia przyjmijmy
  z wiar
  ą Boże błogosławieństwo.


 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 IX 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 26 września 2014 13:00


 1. Jutro swoje imieniny obchodzi ks. Rafał. Już dziś życzymy Solenizantowi wiele Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej
  i
  św. świętego Rafała Archanioła Patrona. Szczęść Boże!

 2. Prosimy o uwagę rodziców dzieci I-Komunijnych. Spotkanie
  z rodzicami b
  ędzie jutro, w poniedziałek: o godz. 18.00 Msza św.
  i potem spotkanie w ko
  ściele. Dzieci I-Komunijne przychodzą
  z rodzicami do ko
  ścioła na uroczystość poświęcenia różańców
  we wtorek na godz. 17.00.

 3. Comiesięczne spotkanie Wspólnoty Różańcowej będzie wyjątkowo
  we wtorek - 30 wrze
  śnia o godz. 19.00.

 4. Od środy rozpoczyna się październik miesiąc modlitwy różańcowej.
  W naszym ko
  ściele nabożeństwa różańcowe będą w dni powszednie
  po wieczornej Mszy
  św., natomiast w soboty i niedziele o godz. 17.30. Specjalne nabożeństwa dla dzieci będą we wtorki i czwartki o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkie dzieci, a zwłaszcza dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii św. Zachęcamy również
  do codziennego odmawiania ró
  żańca jako modlitwy osobistej,
  a najlepiej rodzinnej.

 5. W środę po nabożeństwie różańcowym zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Szkoły Duchowego Wzrostu, które poprowadzi
  ks. dr Adam Sikora. Temat katechezy brzmi:
  Gender – ideologia pewnej rewolucji. 

 6. W tym tygodniu przypada I-szy czwartek i I-szy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. będzie w piątek od godz. 15.00, Msza św. dla dzieci o godz. 16.30, zaś dla młodzieży o 19.00 - prosimy o obecność wszystkich kandydatów do bierzmowania.

 7. Chorych z posługą sakramentalną wszyscy księża odwiedzą w sobotę
  w godzinach przedpo
  łudniowych.

 8. W sobotę przypada liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, który był wielkim miłośnikiem przyrody. Z tej okazji zapraszamy parafian na nabożeństwo ku czci św. Franciszka, które odbędzie się sobotę o godz. 13.30, jak zawsze w parku na terenie amfiteatru. Na to spotkanie zapraszamy razem ze swymi ulubionymi zwierzętami domowymi.

 9. Zachęcamy serdecznie parafian do podjęcia modlitwy w intencji dzieci przygotowujących się do I-szej Komunii Świętej i ich rodzin.
  Kto chcia
  łby otoczyć modlitwą konkretne dziecko może po tej Mszy św.
  zabra
  ć kopertę, w której są zamieszczone wszystkie szczegółowe informacje. Koperty są wyłożone na stoliku na środku kościoła.

 10. Na stoliku przy ambonie wyłożona jest prasa katolicka, do lektury której serdecznie zachęcamy.

 11. Polecamy Bożemu Miłosierdziu zmarłych parafian w ostatnich dniach, śp.: Józef Jankowiak, Janina Centała i Jarosław Wojtasiak. Dobry Jezu, a nasz Panie…

 12. Dziękujemy bardzo ks. kanonikowi doktorowi Szymonowi Stułkowskiemu i studentom z Akademickiego Koła Misjologicznego za dzisiejszą posługę w naszej parafii. Prosimy jeszcze o życzliwe wysłuchanie kilku słów ks. Szymona.


 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 4 z 57

projekt i realizacja: machowiak.eu